Hopp til innholdet
leder
Lyst å bli med på laget? Søk om å bli spilleder for Fabelspel!

Fra tid til annen har vi behov for nye eller flere Spilledere.

En Spilleder er en ansvarsperson som leder et deltakerlag. De hjelper barna å skape flyt i spillet, balanserer aktiviteter og sørger for godt samarbeid innad i gruppen. 

Faste Spilledere jobber 5-6 timer i måneden, noen ganger litt mer. Andre er ringevikarer dersom en av de faste er forhindret fra å delta. Stillingen er lønnet.

Kvalifikasjoner

Si litt om hvem du er og dine egenskaper, hvilke interesser du har, hvorfor du vil bli spilleder osv.
Hvilken erfaring har du med barn, enten det er småsøsken eller annen familie, egne barn eller andre?
Har du erfaring fra levende rollespill (laiv), teater, improvisasjon, drama eller andre relaterte aktiviteter?